• 9up
  • 中國你老母教你用 YOGA Book 過關免排隊自由打尖

    screenshot-2016-11-06-at-22-53-13

    事緣就係咁嘅,Lenovo 剛剛新推出嘅 YOGA Book 其實真係有一個好靚嘅外型,見到個樣又輕又薄真係心郁郁想買。不過好死唔死,唔知係邊個柒頭皮咁聰明,拍段咁中國式嘅影片,話畀人知你用左 YOGA Book 之後,就可以唔撚駛理其他排緊隊拎野出黎,直接 360 度咁閃去第一位,準備過關,真係超級佩服,搞到我即係要對佢 Say No!