ZenFone 4系列嘅資料上網周街都係,華碩啲保密做得咁勁嘅?

ASUS-ZenFone-4-Render

話說華碩今日會launch新嘅ZenFone 4系列手機,型號有ZenFone 4、ZenFone 4 Pro、ZenFone 4 Selfie、ZenFone 4 Selfie Pro。全部機Spec上網已經齊晒,華碩係咪特登放料出嚟?

ZenFone 4
ASUS-ZenFone-4-Render
ZenFone 4有Snapdragon 630同Snapdragon 660兩個版本,兩個型號都有5.5吋全高清熒幕、1200萬像素 + 800萬像素雙鏡頭、內置4GB/6GB RAM同64GB存儲、3,300mAh的電池。售價你預賣$4598。

ZenFone 4 Max
ASUS-ZenFone-4-Max-Render
唔駛講,spec一早有晒。

ZenFone 4 Selfie
ASUS-ZenFone-4-Selfie-Render-1
ZenFone 4 Selfie有5吋高清熒幕,用Snapdragon 430處理器、4GB RAM同64GB存儲、1,600萬像素鏡頭、3,000mAh電池,加埋1300萬像素 + 500萬像素雙自拍鏡頭。有紅色、粉紅色同黑色揀,賣$2,798。

ZenFone 4 Selfie Pro
ASUS-ZenFone-4-Selfie-Pro-Render-1
ZenFone 4 Selfie Pro有5.5吋合高清熒幕、Snapdragon 625處理器、4GB RAM同64GB存儲、1600萬像素鏡頭、3,000mAh電池同2,000萬像素 + 800萬像素雙鏡頭。有黑色、淺藍色、金色、粉紅色同白色,賣$5,098。

Facebook Comments