Nokia孤鳩寒到一個點

001-123

早果排,其實都講緊9月底嘅事,咁Nokia就推出左部功能機Nokia 216,即係打出打入有少少功能又唔係智能果D。當時我都見好多行家對部機有興趣,因為近6年估計大家都寫智能機寫到悶,見到仲有功能機出喎,老西都有出水啦。於是大家都向公關提問借Nokia 216做REVIEW,當時公關回應就係暫時冇機,等到10月,部機都開賣仲未見到有機借,11月中再去借,佢話要等多排,嘩,你老味,部Nokia 216先賣388蚊,開多兩部黎借比media都唔會死下話?001-123

Facebook Comments